Dinsdag 22 Mei

Liefde

2 Korintiërs 13:13 & 1 Johannes 4:7-21

Die genade van ons Here Jesus Christus het ’n oorsprong, dit spruit voort uit ’n bron, en die bron, oorsprong of fontein is “ … die liefde van God … .” Hierdie liefde wat God vir ons het gaan ons verstand te bowe! Hoe kan ons verstaan dat God se liefde daartoe in staat kan wees om sy enigste Seun te gee om met die sondige mens plek om te ruil? Om in die plek van die mens die straf op die sonde, ook die doodstraf aan die kruis, te ondergaan? Tog sien ons iets van die volmaakte liefde van 1 Korintiërs 13 in hierdie offer van God. God soek nie sy eie belang nie, maar openbaar sy liefde vir ons deur Jesus Christus. Soos 1 Johannes 4:10 sê: “Werklike liefde is dit: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.” Johannes 3:16 omskryf hierdie liefde vir die wêreld met die bekende versekering: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Hierdie liefde wat God aan ons bewys, hou oor ons daaglikse lewe die wag. God is immers liefde en wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. So gaan leef ons in die wêreld as gelowiges tot eer van God met die sekere wete dat God deur sy onberekenbare liefde ons lewe in sy hande hou. Hierdie wete verskaf aan ons krag vir vandag, hoop vir môre en vooruitsigte tot in ewigheid.

Die belofte van God se liefde wat aan ons toegesê word deur die seëngroet van 2 Korintiërs 13, moedig ons aan om vanuit die bron van liefde te gaan leef in die liefdelose wêreld. Mag God se liefde u vandag opnuut oorweldig en mag u sy liefde uitbasuin deur woord en daad. (Vervolg)

Ds. Frans Marais, Grootvlei