Donderdag 22 Februarie

Is ons bang om gehoorsaam te wees?

Johannes 18:28-19:16

Wat gaan die gevolge wees indien ek die waarheid praat? Hierdie vraag het al by baie van ons opgekom. Ons bevind ons in omstandighede waar, as ons die waarheid praat, dit tot ons nadeel kan strek. Ons kan moontlik ‘n klomp geld verloor, ander se naam kan in gedrang kom of ek kan my werk verloor. Nog meer, as ek die waarheid praat kan ander my dalk verwerp. Ons bly dus stil uit vrees oor die onreg wat ons gesien het, oor die liefdeloosheid waarmee ander hanteer is of oor die kwaad wat gedoen is.

Jesus verskyn voor Pilatus. Pilatus besef dat Jesus onskuldig is. Hy word deur die loop van die gebeure ‘n patetiese figuur. Alhoewel hy besef Jesus is onskuldig, probeer hy op verskillende maniere uit die moeilike situasie kom. Hy sê ook dat hy geen skuld in Jesus vind nie. Waarom laat hy Hom dan nie vry nie? Hy vra ook vir Jesus wie Hy eintlik is, terwyl Jesus duidelik sê wie Hy is. Pilatus weet dus wat die waarheid is, maar hy gee Jesus oor om gekruisig te word. Hy is bang vir die waarheid, want hy is bang vir wat die Jode aan hom kan doen. Sy vrees en ambisie veroorsaak dat hy nie opkom vir die waarheid nie.

Bly ons nie ook soms stil oor die waarheid eerder as om te praat nie, omdat ons bang is vir die gevolge? Meer as dit, vertel ons nie soms leuens, omdat ons nie die waarheid wil praat nie? Indien ons gelowiges is, is die pad van geloof nie die van die waarheid nie? Leuens bring verwydering tussen mens en God en tussen mens en mens.

Dr. André Botma, Tuine (Pretoria)